Solrod Privat Pasningsordning

___________________ Kommunetilskud: _____________

Tilskud:

Kan ydes fra det tidspunkt, hvor barnet tilbydes dagpasning.

Kan i 2023 højst udgøre 75% af den dokumenterede udgift.

Dog er der et maks. beløb af tilskuddet månedligt.

Kan maksimalt udbetales til tre børn pr. familie.

Der skal være dokumentation i form af en aftale/kontrakt med den person, der skal passe barnet.
Solrød kommune godkender og føre tilsyn med de private pasningsordninger.

Tilskuddet som forældrene modtager, er skattepligtigt for den person, der passer barnet.

Solrød Privat Pasningsordning