Solrod Privat Pasningsordning

_______________________ Pris: _______________________

Pris i 2023 

 Din egenbetaling = 3.131,
- kr. 


*priserne bliver reguleret pr. 1/1 hvert år.
(Tilskud - Solrød Kommune)


Tilskud fra kommunen samt egenbetaling fra forældre betales månedsvis forud. Kommunen indsætter tilskuddet på din konto- som du så sammen med din egenbetaling overfører til min konto. (Sidste bankdag på min konto)
Der indbetales 12 måneder om året, dette gælder også ferie for dagplejer og barnet samt barnets fridage.
Du har ingen andre udgifter til dagplejen ud over din normale egenbetaling.
Jeg beskattes af den fulde betaling, fra kommunen og dig.

Solrød Privat Pasningsordning